Get Adobe Flash player

İçerikler

26-11-2012 TARİHLİ ADLİ YARDIM TOPLANTISI

 

 • Başvurucu H. K. ile görüşüldü. Başvurusunun boşanma, nafaka ve tazminat olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Pınar KIYAK ‘ ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu S. T. ile görüşüldü. Başvurusunun iştirak nafakasının arttırılması olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Ayşegül Sueda PEYMAN‘ ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu M. K. ile görüşüldü. Başvurusunun kıdem tazminatı, ücret, izin, fazla mesai alacağı, ihbar tazminatı, hafta tatili ve genel tatil’in ücret alacağı olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Kamil SOLAK‘ ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu S. G. ile görüşüldü. Başvurusunun boşanma, nafaka, velayet, maddi-manevi tazminat olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Ayşe Duru ERCEDOĞAN ‘ ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu M. E. ile görüşüldü. Başvurusunun vasi tayini olduğu görüldü. Evrakları incelendi. SGK’dan maaş aldığı tespit edildi. Bu sebeple kendisine avukat tayini uygun olmadığı görüldü. Başvurunun REDDİNE karar verildi.
   
 • Başvurucu Ö. E. ile görüşüldü. Başvurusunun boşanma, nafaka, tazminat ve velayet’e ilişkin olduğu görüldü. Evrakları incelendi. Üzerine kayıtlı araç kaydı bulunduğu için kendisine avukat tayini uygun olmadığı görüldü. Başvurunun REDDİNE karar verildi.
   
 • Başvurucu S. B. ile görüşüldü. Kendisinin Nazilli Aile Mahkemesinde 2012/354E. Sayısı ile dava açtığı, başvurusunun boşanma, nafaka, velayet, manevi tazminat, olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. İlker TÜRGEN‘ ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu N. M. ile görüşüldü. Başvurusunun boşanma ve nafaka olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Demet İlkale ÖZCAN ‘ ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu İ. A. ile görüşüldü. Başvurusunun tapu iptal ve tescil talebi olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Ferhat KOCAKAYA‘ ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu C. Ü. ile görüşüldü. Başvurusunun boşanma, ziynet eşyası iadesi, tazminat, nafaka talebi olduğu görüldü. Evrakları incelendi, (Ziynet Eşyalarının iadesi) için ve diğer talepleri (boşanma, nafaka, tazminat) için iki ayrı görevde görevlendirilmek üzere kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Nükhet Sabuncu OKUR‘ ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu E. H. S. ile görüşüldü. Başvurusunun velayet (şahsi ilişki) olduğu görüldü. Evrakları incelendi, bakım aylığı aldığı görüldüğünden kendisine avukat tayini uygun olmadığı görüldü. Başvurucunun talebinin REDDİNE karar verildi
   
 • Başvurucu M. Ö. ile görüşüldü. Başvurusunun boşanma, nafaka, velayet, tazminat ve mal paylaşımı talebi olduğu görüldü. Evrakları incelendi, (mal paylaşımı) talebi için ve diğer talepleri (boşanma, nafaka, velayet, tazminat) için iki ayrı görevde görevlendirilmek üzere kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Neslihan Türkmen KESEN‘ in atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu E. Y. ile görüşüldü. Başvurusunun babalık talepli olduğu görüldü. Evrakları incelendi, taraf sıfatı yokluğundan ve hak düşürücü sürenin geçmiş olması sebebi ile hukuki menfaatinin olmadığı görüldü. Bu sebeple kendisine avukat tayini uygun olmadığı görüldü. Başvurucunun talebinin REDDİNE karar verildi.
   
 • Başvurucu T. Y. ile görüşüldü. Başvurusunun boşanma ve babalığın reddi olduğu görüldü. Evrakları incelendi, aylık 610 TL maaş aldığını beyan ettiği için kendisine avukat tayini uygun olmadığı görüldü. Başvurucunun talebinin REDDİNE karar verildi.
   
 • Başvurucu G. T. ile görüşüldü. Başvurusunun nüfus kaydının düzeltilmesi talebi olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Hamide ÇAĞER ‘ ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu C. A. ile görüşüldü. Başvurucunun Adli Yardım isteğinden vazgeçtiği görüldü. Talebi doğrultusunda karar verildi.
   
 • Başvurucu Ş. Ç. ile görüşüldü. Başvurucunun Adli Yardım isteğinden vazgeçtiği görüldü. Talebi doğrultusunda karar verildi.
   
 • Başvurucu Z. D. ile görüşüldü. Başvurusunun kıdem tazminatı olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Ömer ÖZMEN’in atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu Z. Ö. ile görüşüldü. Başvurusunun boşanma, nafaka ve velayet olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av.Melis Fidan KABASAKAL ‘ ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu S. A. ile görüşüldü. Başvurusunun boşanma, nafaka, velayet, tazminat, velayet, ziynet iadesi ve mal paylaşımı olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Gökçen Çağlar GÜVENÇ‘ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu A. B. ile görüşüldü. Başvurusunun boşanma, nafaka, velayet, tazminat, velayet, ve mal paylaşımı olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Havva Beyhan GÖLEBATMAZ‘ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu Ö. Ç. ile görüşüldü. Başvurucunun isteğe bağlı sigorta primi yatırdığı için talebinin reddine karar verildi.
   
 • Başvurucu E. B. ile görüşüldü. Başvurucunun şahsına ait taşınmaz malı olduğu için talebinin reddine karar verildi.
   
 • Başvurucu K. K. ile görüşüldü. Başvurusunun kıdem tazminatı vs olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Atilla ÇAMLI‘nın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu Ö. E. ile görüşüldü. Başvurusunun boşanma, nafaka olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Ayşe Karaküçük ASLAN‘ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu G. D. ile görüşüldü. Başvurusunun boşanma olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Nuray Güler DEMİR‘İn atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu E. B. ile görüşüldü. Başvurusunun Bozdoğan Asliye Hukuk Mah. 2012/311 E sayılı dosyasında boşanma davası ile ilgili olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Turan TURAN’ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu N. U. ile görüşüldü. Başvurusunun boşanma olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Alpagut Kürşat UÇAR’ ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu B. Y. ile görüşüldü. Başvurusunun boşanma ve velayet olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Mustafa ÇOBAN ’ın atanmasına karar verildi.
   
 • Başvurucu A. P. ile görüşüldü. Başvurusunun nafaka ve velayet olduğu görüldü. Davasının Çanakkale Aile Mah. 2012/130 E say. Kayıtlı sebebiyle Çanakkale Barosunun görevli olması nedeniyle dosyasının Çanakkale Barosu Adli Yardım Kuruluna gönderilmesine karar verildi.
   
 • Başvurucu Ü. K. ile görüşüldü. Başvurusunun boşanma olduğu görüldü. Evrakları incelendi, kendisine avukat tayini uygun olduğu görüldü. Başvurucuya avukat olarak Av. Ümran YILDIRIM’ ın atanmasına karar verildi.